artykuł nr 1

Uchwała Nr 89/XXIII/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przyjęcia i utylizacji nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz cenę usługi za transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Panki i Gminy Przystajń do oczyszczalni ścieków w Pankach wykonanych zestawem ascenizacyjnym stanowiącym własność Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 30/XII/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Panki i Gminy Przystajń do oczyszczalni ścieków w Pankach oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni zestawem ascenizacyjnym stanowiącym własność Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

Załączniki:
zalacznik.pdfMB
artykuł nr 3

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Panki oraz gminy Przystajń na okres trzech lat

Załączniki:
DECYZJAMB
DECYZJAMB
TARYFAMB
artykuł nr 4

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków od 11.06.2018 r. do 10.06.2021 r.

Załączniki:
Decyzja872 KB
TaryfaMB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018

Załączniki:
Uchwała Nr 58/XIX/2017MB