Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-08-03 09:07
Dział: Organy » Posiedzenia Zgromadzenia Związku » Postanowienia w sprawie zwołania posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-08-03 09:07
Dział: Organy » Posiedzenia Zgromadzenia Związku » Postanowienia w sprawie zwołania posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-08-01 08:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Ilona Kierat
Data: 2022-07-22 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Ilona Kierat
Data: 2022-07-21 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-18 15:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-18 15:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-18 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-18 15:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-14 11:29
Dział: Informacje podstawowe » Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla mieszkańców Gminy Panki i Gminy Przystajń
Wykonanie: Ilona Kierat
Data: 2022-07-14 11:28
Dział: Informacje podstawowe » Strona główna
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla mieszkańców Gminy Panki i Gminy Przystajń
Wykonanie: Ilona Kierat
Data: 2022-07-06 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-06 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-06 10:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-06 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-06 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-06 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-06 10:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik
Data: 2022-07-05 21:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” - etap I
Wykonanie: Dorota Wójcik