Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna18413
   Dane teleadresowe3810
   Godziny urzędowania1847
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 196
   Struktura własności1415
Organy
   Zarząd Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód2561
   Zgromadzenie Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód1936
   Komisja Rewizyjna Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód1278
   Skarbnik Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód1513
   Posiedzenia Zgromadzenia Związku706
     Postanowienia w sprawie zwołania posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego85
    ›    Rok 202192
    ›    Rok 202231
   Zarządzenia Przewodniczącej Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ochrony Wód486
Prawo
   Statut1487
   Regulamin Organizacyjny1052
   Regulamin odprowadzania ścieków191
   Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze1225
   Sprawozdania finansowe Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód99
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych204
   Zamówienia 2022800
   Zamówienia 2021656
   Zamówienia 2020275
   Zamówienia 2019464
   Zamówienia 2018561
   Zamówienia 2017833
   Zamówienia 2016546
   Zamówienia 20151014
   Zamówienia 20141679
   Zamówienia 20131092
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych140
Inne
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Związku Międzygminnym3423
   Informacja o wynikach naboru2259
   Informacja o cenie za odprowadzanie ścieków1851
   Formularze137
   Projekt "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń" Realizowany w ramach RPO 2007-2013666
   Redakcja biuletynu1210
Łączna liczba odwiedzin:56233