artykuł nr 1

Zarządzenie nr 2.III.2020 Przewodniczącej Zarządu Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Panki i Gminy Przystajń oraz pracowników samorządowych w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIC-19 oraz podjęcia niezbędnych działań w sytuacji kryzysowej w sferze funkcjonowania jednostki organizacyjnej Związku

Załączniki:
Załącznik282 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 1.III.2020 Przewodniczącej Zarządu Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozpowszechnianiem się koronowirusa SARS-CoV-2

Załączniki:
Załącznik165 KB