artykuł nr 1

Skarbnik Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

Funkcję Skarbnika Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód pełni Pani Ilona Kierat.