artykuł nr 1

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku będzie możliwe otrzymywanie faktur za odprowadzane ścieki drogą elektroniczną (e-mail). Jeśli są Państwo zainteresowani taką formą otrzymywania faktur, prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia i przesłanie skanu bądź dostarczenia oryginału do Biura Związku.

Załączniki:
Oświadczenie20 KB