artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Dorota Wójcik - nadzór techniczny
    tel. 34 319 01 30 
    e-mail: zmpp@interia.eu