artykuł nr 1

Skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego

Skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód:

Przewodniczący Zgromadzenia- Krzysztof Sroka

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia- Robert Bastrzyk

Członek Zgromadzenia- Grzegorz Banasiak

Członek Zgromadzenia- Urszula Bujak

Członek Zgromadzenia- Józef Chrzęstek

Członek Zgromadzenia- Maciej Furmanek

Członek Zgromadzenia- Henryka Kapuścik

Członek Zgromadzenia- Henryk Mach

Członek Zgromadzenia- Ewa Mirek

Członek Zgromadzenia- Jacek Pilarz