artykuł nr 1

Skład Zarządu Związku Międzygminnego

Skład Zarządu Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód:

Przewodnicząca Zarządu- Urszula Bujak

Zastępca Przewodniczącej Zarządu- Henryk Mach

Członek Zarządu- Maciej Furmanek

Członek Zarządu- Jacek Pilarz