artykuł nr 1

Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca Komisji- Henryka Kapuścik

Zastępca Przewodniczącej Komisji- Grzegorz Banasiak

Członek Komisji- Ewa Mirek